Tìm kiếm: Im-đi

Thực lòng tôi không có ý dấu giếm, che đậy gia thế của mình, chỉ là mẹ anh chưa khi nào hỏi đến. Và đơn giản tôi nghĩ, quan trọng bản thân tôi tốt chứ có ai chọn được gia đình, xuất thân của mình đâu. Sự vô tư của tôi cũng chính là lý do để hôm đó, mẹ anh có cớ chửi, nói tôi là che đậy, lừa lọc.

End of content

Không có tin nào tiếp theo