Tìm kiếm: Indonesia

Trước diễn biến tình hình thị trường cà phê xảy ra nhiều biến động và sẽ tiếp tục diễn biến tăng-giảm theo những thay đổi của cung - cầu, chúng tôi đã phỏng vấn ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) về diễn biến tăng giá cà phê tác động ra sao tới Việt Nam và khuyến nghị tới doanh nghiệp.

End of content

Không có tin nào tiếp theo