Tìm kiếm: Jeff-Williams

Giám đốc điều hành (CEO) Tim Cook của hãng công nghệ Apple nhận được khoản thù lao trị giá 9,22 triệu USD trong năm 2014, cao hơn gấp đôi so với năm 2013. “Quả táo” đã tăng thù lao cho nhà điều hành cao nhất trong bối cảnh giá cổ phiếu tăng lên mức kỷ lục nhờ sự tin tưởng của giới đầu tư vào các sản phẩm mới của hãng.
Giám đốc điều hành (CEO) Tim Cook của hãng công nghệ Apple nhận được khoản thù lao trị giá 9,22 triệu USD trong năm 2014, cao hơn gấp đôi so với năm 2013. “Quả táo” đã tăng thù lao cho nhà điều hành cao nhất trong bối cảnh giá cổ phiếu tăng lên mức kỷ lục nhờ sự tin tưởng của giới đầu tư vào các sản phẩm mới của hãng.

End of content

Không có tin nào tiếp theo