Tìm kiếm: Khổng-Tử

DNVN - Khổng Tử là nhà tư tưởng, nhà giáo dục, nhà chính trị vĩ đại cổ đại. Ông cũng là người sáng lập học phái Nho gia, là 1 trong 10 đại danh nhân trong lịch sử thế giới. Dưới đây là 8 câu nói đại kinh điển của Khổng Tử, từng chữ đều kết tinh trí huệ siêu phàm của bậc Thánh nhân, ai đọc được đều thụ ích.
DNVN - Khổng Tử và Tào Tháo, một văn một võ, người là biểu tượng của học vấn, tri thức, người là biểu tượng của uy phong, quyền thế. Cuộc đời của họ chính là tấm gương lớn cho hậu thế soi mình đối chiếu. Những đức tính quý báu nhất được cả hai con người này tâm đắc chính là sự khoan dung, thành tín, lấy thiện đãi người.
DNVN - Tư Mã Ý nhà chính trị, nhà quân sự phục vụ nước Tào Ngụy thời kỳ Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông cũng là người đặt nền móng cho nhà Tây Tấn thay thế nhà Nguỵ. Tôn trọng kẻ thù chính là triết lý làm người của Trọng Đạt. Tư Mã Ý còn được mênh danh là “ông vua nhẫn nhịn”.

End of content

Không có tin nào tiếp theo