Tìm kiếm: Lý-Phật-Mã

DNVN - Dương Vân Nga (? - 1000) ban đầu được vua Đinh Tiên Hoàng lập làm hoàng hậu với tôn hiệu Đại Thắng Minh hoàng hậu năm 968. Sau này, bà tái giá với vua Lê Hoàn, tiếp tục được phong làm hoàng hậu với tôn hiệu này. Bà là phụ nữ duy nhất trong sử từng làm hoàng hoàng hậu của 2 triều đại phong kiến khác nhau.

End of content

Không có tin nào tiếp theo