Tìm kiếm: Lễ-mừng-cơm-mới-của-người-La-Chí-ở-Lào-Cai

Lễ mừng cơm mới có ý nghĩa rất quan trọng trong đời sống sản xuất của người La Chí sinh sống ở Lào Cai, được tổ chức để tạ ơn tổ tiên đã giúp đỡ gia đình có vụ mùa bội thu và cầu mong vụ mùa mới gặp nhiều may mắn, thuận lợi.

End of content

Không có tin nào tiếp theo