Tìm kiếm: Lựa-Chọn-Chủ-Đầu-Tư

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 319/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 714/QĐ-TTg ngày 14/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế, chính sách thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2018 - 2020.
Những vướng mắc, bất cập về quy định pháp luật về đất đai, trực tiếp là Luật Đất đai năm 2013 (sửa đối và bổ sung) hiện đang gây nhiều khó khăn và “trói chân” doanh nghiệp (DN). Đây là một trong những rào cản lớn nhất đối với doanh nghiệp khi thực hiện các dự án đầu tư và sản xuất kinh doanh.
(DNVN) - Bộ Giao thông vận tải yêu cầu chậm nhất đến trước 30/7 và 30/9, Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long (CIPM) và Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) phải hoàn thành phương án cổ phần hóa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

End of content

Không có tin nào tiếp theo