Tìm kiếm: L’Oreal---UNESCO

DNVN - Chị Nguyễn Ngọc Tuyết Trinh- Giám đốc Truyền thông, Đối ngoại & Phát triển bền vững L’Oreal Việt Nam đã chia sẻ với Doanh nghiệp Việt Nam cách mà L’Oreal Việt Nam vượt qua đại dịch Covid 19, cùng với những dự án tuyệt vời dành cho phụ nữ.

End of content

Không có tin nào tiếp theo