Tìm kiếm: M4-Carbine

Quân đội Mỹ đang đánh giá một kính ngắm có tác dụng chỉ cho người sử dụng bắn súng trường của mình khi “chắc ăn” 100%. Ống ngắm SMASH là sản phẩm của Smart Shooter Ltd - một công ty của Israel và có thể thay thế cho vũ khí tự động M4 carbine và M249 trong Quân đội Mỹ sắp tới.

End of content

Không có tin nào tiếp theo