Tìm kiếm: Marie-Curie

Thường bị Mỹ và Liên Xô làm lu mờ, nhưng Pháp vẫn trở thành quốc gia thứ 4 sở hữu vũ khí hạt nhân sau vụ thử đầu tiên vào năm 1960. Trong khi sự phát triển bị chậm lại do tác động của Thế chiến thứ hai, những thành tựu nghiên cứu ban đầu của họ rất quan trọng đối với sự phát triển hạt nhân trên toàn thế giới.
Làm thế nào và tại sao những phần cơ thể của các nạn nhân thiệt mạng do bom nguyên tử lại nằm ở nước ngoài và phải mất hàng chục năm sau đó mới được đưa về quê nhà Hiroshima. Dưới đây là một trong những tư liệu ly kỳ nhất chưa từng được công bố về thảm họa bom nguyên tử ở Hiroshima.

End of content

Không có tin nào tiếp theo