Tìm kiếm: Maynard-Webb

Việc Yahoo quyết định treo biển bán và dự kiến cuộc đấu giá tài sản sẽ hoàn tất vào tháng 7 này là "vết đen" trong sự nghiệp điều hành của Marissa Mayer. Theo thống kê mới được công bố, trong khoảng thời gian Marissa Mayer giữ vị trí CEO, thị phần của Yahoo! trên thị trường quảng cáo trực tuyến toàn cầu đã giảm tới hơn 50%...
"Đế chế" công nghệ Yahoo có thể sẽ phải bán mình vào nửa đầu tiên của năm 2016 bởi các nhà đầu tư đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Mảng kinh doanh cốt lõi không thể khá hơn, còn hội đồng quản trị thì muốn tránh một trận chiến với các cổ đông.

End of content

Không có tin nào tiếp theo