Tìm kiếm: Mosuo

Nữ vương được bảo vệ bởi mấy trăm nữ thị vệ. Nếu Nữ vương qua đời, nữ vương quốc nội bỏ ra đại lượng tiền tài tiến hành hậu táng theo nghi lễ cao nhất, sau đó tuyển chọn thiết lập hai nữ nhân làm vua, người lớn tuổi gọi là "Đại vương" và một người trẻ tuổi được gọi là "Tiểu vương".

End of content

Không có tin nào tiếp theo