Tìm kiếm: Saccombank

Hiện nay, dịch vụ lập sổ tiết kiệm cho trẻ em từ sơ sinh đến 15 tuổi được nhiều ngân hàng mở ra. Về hình thức, quyển sổ tiết kiệm sẽ mang tên bé, thuộc quyền sở hữu của bé, nhưng cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp vẫn là người đại diện mở sổ, đến gửi tiền hay rút tiền.

End of content

Không có tin nào tiếp theo