Tìm kiếm: Tào-Tháo

DNVN - Tào Tháo từ nhỏ đã ít được dạy dỗ và chơi bời lêu lổng bởi vì cha ông quá bận nên ông không được mọi người yêu quý. Thế nhưng, có một người sau khi nhìn thấy Tào Tháo đã có cái nhìn khác về con người và vận mệnh của ông, người đó là quý nhân đầu tiên mà suốt đời vị quân chủ họ Tào sau này không thể quên được. Vậy vị quý nhân đó là ai?
DNVN - Xuất thân bần hàn, ít học, nhưng nhờ nỗ lực cần cù, ý chí sắt đá mà Lã Mông đã trở thành tướng quân, Ông trở thành đại đô đốc nắm giữ binh quyền cả nước, là anh hùng nổi tiếng thời Tam Quốc phân hùng. Thế nhưng, đời binh nghiệp của ông lại ít được người đời sau biết tới.

End of content

Không có tin nào tiếp theo