Tìm kiếm: Tường-lửa

Tội phạm người nước ngoài xuất hiện nhiều ở Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng từ những năm đầu của thế kỷ XXI. Với những thủ đoạn mới lạ, tinh vi và xảo quyệt, tội phạm người nước ngoài đã gây ra nhiều thiệt hại kể cả vật chất lẫn tinh thần cho người dân lương thiện. Tuy nhiên với nỗ lực và quyết tâm cao…
Gian lận, lừa đảo và đánh cắp tài khoản trong giao dịch ngân hàng số hiện đang trở nên phổ biến, nhưng việc phát hiện rất khó khăn do thủ đoạn gian lận ngày càng tinh vi. Điều này cho thấy, nếu không có giải pháp kịp thời, việc an toàn thông tin từ ngân hàng số khó đảm bảo.

End of content

Không có tin nào tiếp theo