Tìm kiếm: Tam-Quốc

Mộ Tào Tháo – nhân vật lịch sử thời Tam Quốc ở Trung Quốc nổi tiếng đa nghi là một bí ẩn lịch sử hàng ngàn năm qua chưa có lời giải với những truyền thuyết khác nhau. Tuy nhiên, công cuộc tìm kiếm hài cốt của nhân vật lịch sử gây tranh cãi này đã có tiến triển quan trọng.
DNVN - Thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Hoa vốn được biết tới là giai đoạn quần hùng tranh bá. Trong số đó, 3 thế lực sở hữu sức ảnh hưởng lớn hơn cả phải kể tới Tào Tháo, Tôn Quyền và Lưu Bị. Với hàng loạt những hành động phản trắc khiến cơ nghiệp Thục Hán nghiêng ngả, nhân vật này bị nhiều người xem là kẻ "vô sỉ" nhất thời Tam Quốc.
DNVN - Gia Cát Lượng được người đời vinh danh là nhân vật hiện thân của trí tuệ anh minh. Tư Mã Ý được cho là bậc thánh tu luyện đức ẩn nhẫn đạt đến cảnh giới tối cao, còn Quách Gia là một bậc kỳ tài có học vấn tinh thông sâu sắc. Nhưng lại có nhân vật được đánh giá là thông minh nhất Tam Quốc hơn cả Tư Mã Ý, Gia Cát Lượng và Quách Gia. Đó là Ai?
DNVN - Xích Bích là trận đánh lớn cuối thời Đông Hán có tính chất quyết định đến cục diện chia ba thời Tam Quốc. Tuy là trận đánh lớn có ý nghĩa quyết định trong lịch sử Trung Quốc, nhưng theo các nhà sử học thì trận đánh này được miêu tả trong Tam Quốc Diễn Nghĩa không hề đúng với chính sử.

End of content

Không có tin nào tiếp theo