Tìm kiếm: Thưởng-tết

DNVN - Theo báo cáo của một số doanh nghiệp, đến sáng ngày 22/2/2021, doanh nghiệp đã đi vào hoạt động sau Tết, với trên 95% lao động trở lại làm việc. Để tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, các doanh nghiệp đã bố trí hoạt động sản xuất đảm bảo khoảng cách, khử trùng diệt khuẩn nơi làm việc, thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế.

End of content

Không có tin nào tiếp theo