Tìm kiếm: bán-đầu-giá

“Cổng vào thị trường Việt Nam luôn rộng mở và cơ hội luôn tồn tại”. Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng đã mở đầu Gateway to Viet Nam 2014 bằng phát biểu như vậy, tuy nhiên, để kết nối các dòng vốn với cơ hội đầu tư, điều đầu tiên cần có là sự minh bạch thông tin.

End of content

Không có tin nào tiếp theo