Tìm kiếm: bĩu-môi-khinh-miệt

Tôi không phải là một người quá khéo nhưng chắc chắn sống rất có tâm. Với bố mẹ chồng, tôi không hề có ý nghĩ là "người dưng", "khác máu tanh lòng" mà luôn đối xử với họ hết lòng như bố mẹ đẻ. Vậy nhưng cô em chồng của tôi thì lại không nghĩ như thế.

End of content

Không có tin nào tiếp theo