Tìm kiếm: công-lập

DNVN - Việc tổ chức học online khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp là cần thiết. Nhưng trên thực tế, vẫn còn rất nhiều khó khăn, bất cập trong việc tổ chức dạy và học trực tuyến. Từ việc những hạn chế khi dùng bản Zoom miễn phí, cho đến những tranh luận trong việc có cần thiết phải dạy các môn như thể dục, âm nhạc, mỹ thuật online hay không?
DNVN- Trước đây, các bộ, ngành, địa phương tự xây dựng, vận hành dịch vụ công trực tuyến. Song, hiện các cơ quan Nhà nước không chỉ thuê phần mềm, thuê máy, mà còn thuê dịch vụ trọn gói từ doanh nghiệp. Đây là bước tiến rất lớn, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của dịch vụ công trực tuyến, nền tảng của Chính phủ và chính quyền điện tử.
DNVN - Bình Dương được sử dụng 4.000 tỷ đồng từ nguồn cải cách tiền lương còn dư năm 2020 để đầu tư phát triển các dự án. Nguồn cải cách tiền lương còn lại, địa phương dành để thực hiện cải cách tiền lương và thực hiện các chính sách an sinh xã hội theo cam kết và theo chế độ quy định.
DNVN - Để Khoa học và công nghệ (KH&CN), đổi mới sáng tạo thực sự là đột phá chiến lược cần tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật phù hợp cơ chế thị trường và thông lệ quốc tế; tôn trọng đặc thù của lao động sáng tạo; chấp nhận rủi ro, độ trễ trong khoa học, dỡ bỏ các rào cản duy ý chí và hành chính hóa hoạt động KH&CN.
Không sử dụng điện, ô tô, tivi, các loại máy móc, không được phép chụp ảnh, bài trừ việc ly hôn, trẻ em có quyền nghỉ học vào năm 14 tuổi,… Cuộc sống cứ ngỡ như của những người ở vùng hẻo lánh lại đang tồn tại ngay giữa lòng nước Mỹ, một trong những quốc gia tân tiến nhất trên thế giới.

End of content

Không có tin nào tiếp theo