Tìm kiếm: chứng-khoán

DNVN - Thông tư 68 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn điện tử có quy định các hộ kinh doanh cá thể phải ký số trên hóa đơn. Với quy định này thì khoảng hơn 2 triệu hộ kinh doanh cá thể cũng phải sử dụng chữ ký số. Dự kiến sắp tới sẽ bùng nổ thị trường chứng thực chữ ký số cá nhân.

End of content

Không có tin nào tiếp theo