Tìm kiếm: hacker

Google Play là một nơi tuyệt vời cho những người mới phát triển muốn tạo ứng dụng của riêng họ. Tuy nhiên, thật không may, không phải ai cũng đều có mục đích tốt, một số chương trình có thể thu thập dữ liệu từ điện thoại của bạn, chia sẻ thông tin cá nhân của bạn và thậm chí ăn cắp tiền từ tài khoản ngân hàng của bạn.

End of content

Không có tin nào tiếp theo