Tìm kiếm: hoàng-đế-Mãn-Thanh

Thực đơn hàng ngày của các vương triều châu Á có điểm gì khác với hoàng gia châu Âu? Bữa ăn của các bậc vua chúa chỉ đơn thuần dựa trên những của ngon vật lạ, hay có tham khảo thêm khoa học dinh dưỡng hiện đại? Và các thành viên hoàng gia "ăn trông nồi, ngồi trông hướng" đặc biệt như thế nào.

End of content

Không có tin nào tiếp theo