Tìm kiếm: huyện-mộc-châu-sơn-la

Nhân lực cho khu vực dân tộc thiểu số, miền núi lâu nay vẫn được đánh giá là có trình độ chuyên môn kỹ thuật rất thấp, chủ yếu là lao động giản đơn và chưa qua đào tạo. Việc tìm cách đưa nhân lực trở lên chất lượng hơn, để có thể tận dụng thế mạnh, tiềm năng của khu vực này luôn được sự quan tâm của toàn xã hội.

End of content

Không có tin nào tiếp theo