Tìm kiếm: kết-luận

DNVN - TP.HCM tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế để phát triển kinh tế nhanh và bền vững trên cơ sở nghiên cứu và ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động. Triển khai đề án phát triển TP.HCM trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.

End of content

Không có tin nào tiếp theo