Tìm kiếm: khổ-nhục

Đúng lúc chúng tôi đang rơi vào thế bí, em rể liền nói là hãy nhường xưởng sản xuất hàng may mặc lại cho vợ chồng em ấy thì coi như không ai nợ ai nữa. Nghe đến đây chúng tôi đứng hình, không ngờ mục đích cuối cùng của em rể lại chính là nhắm vào miếng cơm cuối cùng của gia đình tôi.

End of content

Không có tin nào tiếp theo