Tìm kiếm: lương-tâm-con-người

“Mỗi viên đạn bắn ra khỏi nòng không chỉ có trách nhiệm giải trình mà còn gắn với lương tâm. Nếu người thực thi công vụ cố tình vi phạm thì quy định có chặt chẽ đến mấy cũng vẫn xảy ra lạm quyền”

End of content

Không có tin nào tiếp theo