Tìm kiếm: một-phần-nước-Mỹ

Sau khi thị trấn nhỏ nhất nước Mỹ Buford về tay doanh nhân người Việt Phạm Đình Nguyên với giá khoảng 0,9 triệu USD, nhiều nhà đầu tư Việt Nam và trên thế giới chắc hẳn cảm thấy tiếc rẻ vì đã bỏ lỡ thời cơ sở hữu bất động sản này.

End of content

Không có tin nào tiếp theo