Tìm kiếm: nàng-tiên-cá

Ngay sau khi video, hình ảnh được cho là xác chết của một nàng tiên cá trên bãi biển được cộng đồng mạng truyền tay nhau, rất nhiều người đã khẳng định đó chỉ là một sự hư cấu, sao chép ý tưởng. Nhưng cái khó nhất là làm sao tìm ra được bằng chứng xác thực để bác bỏ lại hoang tin này.

End of content

Không có tin nào tiếp theo