Tìm kiếm: người-thông-minh

DNVN - Gia Cát Lượng được người đời vinh danh là nhân vật hiện thân của trí tuệ anh minh. Tư Mã Ý được cho là bậc thánh tu luyện đức ẩn nhẫn đạt đến cảnh giới tối cao, còn Quách Gia là một bậc kỳ tài có học vấn tinh thông sâu sắc. Nhưng lại có nhân vật được đánh giá là thông minh nhất Tam Quốc hơn cả Tư Mã Ý, Gia Cát Lượng và Quách Gia. Đó là Ai?

End of content

Không có tin nào tiếp theo