Tìm kiếm: quân-sư

DNVN - Chủ tịch HĐQT Intracom đưa ra lời khuyên, nếu muốn khởi nghiệp thì hãy làm trên sở trường của mình. Đừng nghĩ ai cũng làm chủ doanh nghiệp được. Có những người chỉ nên làm quân sư thì sẽ tốt hơn vì việc khởi nghiệp và làm chủ doanh nghiệp rất khó. Cần phải hiểu biết về các vấn đề như nhân sự, tài chính, hệ thống… một phần do năng khiếu nữa.

End of content

Không có tin nào tiếp theo