Tìm kiếm: quốc-hội

(DNVN)- Đề án chính quyền đô thị sẽ được triển khai từ cấp xã, phường, quận, huyện đến thành phố. Trong đó, tập trung vào quản lý theo mô hình chính quyền tại khu vực đô thị (quận, thị xã, phường) của thành phố và tiếp tục đổi mới, củng cố chính quyền nông thôn (huyện, xã, thị trấn).

End of content

Không có tin nào tiếp theo