Tìm kiếm: rượu-ngoại-giả

Ngày 22-12, Đội quản lý thị trường số 1 (Chi cục quản lý thị trường Hà Nội) cho biết đơn vị này đang tạm giữ một lượng lớn rượu ngoại lậu được chuyển từ phía Nam ra Hà Nội tiêu thụ.

End of content

Không có tin nào tiếp theo