Tìm kiếm: tào-tháo

Năm 1936, một thiếu nữ mới rời trường phổ thông, là người ủng hộ nhiệt thành cho Đức quốc xã tên là Hildegard Trutz đã được tuyển vào một đội ngũ phụ nữ “tinh khiết chủng tộc”, có nhiệm vụ sinh ra những đứa trẻ thuần chủng Aryan cho nước Đức.
Chân Mật (183 – 221), người Trung Sơn (nước Ngụy), nổi danh tài sắc vẹn toàn. Thời đấy, dân gian vẫn truyền tụng một câu thế này: “Giang Nam hữu Nhị Kiều, Hà Bắc Chân Mật tiếu”. Tức, Giang Nam có Tiểu Kiều và Đại Kiều thì Hà Bắc có nàng Chân Mật quốc sắc thiên hương, đẹp khuynh quốc khuynh thành.
DNVN - Biện thị là thiếp thất của Tào Tháo. Vũ Tuyên Biện hoàng hậu là sinh mẫu của Tào Phi, Tào Chương, Tào Thực và Tào Hùng. Biện phu nhân sinh ra trong một gia đình rất nghèo, sau bị đẩy vào chốn lầu xanh, làm nghề ca múa. Cuộc đời bà thay đổi khi được Mạnh Đức nạp làm thiếp năm 20 tuổi.

End of content

Không có tin nào tiếp theo