Tìm kiếm: tập-đoàn-Virgin

“Một quan niệm phổ biến nhưng sai lầm rằng sự thành công của một doanh nghiệp chỉ phụ thuộc vào nỗ lực của người lãnh đạo. Trong nhiều trường hợp, một công ty thành công đánh giá cao sự đa dạng và trao quyền cho nhân viên đưa ra các đề xuất và đổi mới”. Đó là chia sẻ của tỷ phú Richard Branson, người sáng lập Tập đoàn Virgin.

End of content

Không có tin nào tiếp theo