Tìm kiếm: tứ-đại-mỹ-nhân

DNVN - Có ý kiến cho rằng, luận về mưu trí, Tống Giang không bằng Ngô Dụng, xét về lai lịch cũng thua Sài Tiến, bàn về võ thuật lại càng không thể bì nổi với Lâm Xung, Lư Tuấn Nghĩa. Vậy Tống Giang năm xưa đã dựa vào thứ gì để có thể đường đường chính chính bước lên ghế trại chủ Lương Sơn?

End of content

Không có tin nào tiếp theo