Tìm kiếm: thu-BHXH

Từ 1/1/2018, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Trước những thắc mắc của người lao động và người sử dụng lao động về việc xác định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có trả lời chi tiết tại công văn 560/LĐTBXH-BHXH.
Người lao động đã bị trừ lương hằng tháng để đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), nhưng khi doanh nghiệp nợ BHXH, họ lại không biết lấy gì để bảo vệ quyền lợi của mình. Dù từ năm 2018, doanh nghiệp nợ BHXH có thể bị khởi tố nhưng việc xử lý vẫn không dễ.

End of content

Không có tin nào tiếp theo