Tìm kiếm: thu-nhập

Ông Nguyễn Văn Tất không chỉ là những người gieo màu xanh cây trái, làm cho vùng đất Ia Piơr trở nên trù phú mà còn là Chủ tịch Hội Nông dân xã năng động, nhiệt tình với công tác Hội và phong trào nông dân… Với hơn 20ha vườn cây ăn trái, điều, cao su...mỗi năm gia đình ông Tất có thu nhập cả tỷ đồng.
DNVN - Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tập trung một số bứt phá trọng tâm, đặc biệt là phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân; tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng... để đạt kết quả bứt phá trong tất cả các chính sách và giải pháp đã đề ra trong các nghị quyết.

End of content

Không có tin nào tiếp theo