Tìm kiếm: trộm-gà

DNVN - Rất ít người "soi" ra 2 chi tiết sai trong bức tranh, chỉ những người tinh mắt mới tìm ra đáp án trong 5 giây, câu đố đơn giản khiến nhiều người phải "chào thua", 9 câu đố "xoắn não" để thử thách tư duy logic của bạn... là những câu đố vui "hại não" ấn tượng nhất tuần qua.
108 anh hùng Lương Sơn Bạc, chỉ có 3 đầu lĩnh là nữ, nếu không tính trường hợp của Quận chúa Cừu Quỳnh Anh, vợ Một Vũ tiễn Trương Thanh đến phần “Tục Thủy Hử” mới xuất hiện. Trong 3 cái tên: Mẫu Dạ Xoa Tôn Nhị Nương, Mẫu Đại Trùng Cố Đại Tẩu và Nhất Trượng Thanh Hỗ Tam Nương, thì nữ kiệt họ Hỗ...

End of content

Không có tin nào tiếp theo