Tìm kiếm: trộm-tiền

Tội phạm người nước ngoài xuất hiện nhiều ở Việt Nam nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng từ những năm đầu của thế kỷ XXI. Với những thủ đoạn mới lạ, tinh vi và xảo quyệt, tội phạm người nước ngoài đã gây ra nhiều thiệt hại kể cả vật chất lẫn tinh thần cho người dân lương thiện. Tuy nhiên với nỗ lực và quyết tâm cao…

End of content

Không có tin nào tiếp theo