Tìm kiếm: vùng-quế

Nhiều hộ gia đình trồng quế ở Văn Yên tỉnh Yên Bái đang giàu lên nhờ quế, nhưng có tới hơn nửa số dân thuộc chính vùng sơn quế đang đứng trước thách thức đói nghèo khi không thể lựa chọn cây trồng khác.

End of content

Không có tin nào tiếp theo