Tìm kiếm: vai-trò-điều-phối-của-Việt-Nam

DNVN - Tăng trưởng kinh tế khu vực ASEAN có khả năng sẽ bị chững lại, giảm khoảng 3,7% so với mức tăng trưởng dự kiến là 4,7% và chỉ đạt mức tăng trưởng 1% trong năm 2020 và có thể còn kém hơn, một số nước trong ASEAN thậm chí có thể gánh chịu mức tăng trưởng âm do chịu tác động nặng nề của Covid-19.

End of content

Không có tin nào tiếp theo