Tìm kiếm: voi-ma-mút

Dưới sự dẫn đầu của nhà di truyền học George Church, các nhà khoa học thuộc đại học Harvard đang hy vọng “hồi sinh” loài voi ma mút bằng việc tạo ra phôi trong phòng thí nghiệm.

End of content

Không có tin nào tiếp theo