Tìm kiếm: xông-đất-đầu-năm

Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới và tăng thêm trong tháng 1/2014 là 397,15 triệu USD, bằng 78,1% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, số vốn FDI giải ngân trong tháng 1/2014 cũng đạt khoảng 465 triệu USD, tăng 3,3% với cùng kỳ năm 2013.

End of content

Không có tin nào tiếp theo