Doanh nghiệp

Thoái vốn 5 lĩnh vực nhạy cảm thu về hơn 36 tỷ đồng

Trong 3 tháng đầu năm 2017, các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước đã thoái được 3.072 tỷ đồng, thu về 14.236 tỷ đồng.

Báo cáo về công tác quản lý tài chính doanh nghiệp và cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho biết, lũy kế 3 tháng đầu năm 2017 đã có 7 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa.

Tổng giá trị thực tế của 7 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa là 1.855 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 379 tỷ đồng.

Thoái vốn 5 lĩnh vực nhạy cảm thu về hơn 36 tỷ đồng.

Về tình hình thực hiện thoái vốn, trong 3 tháng đầu năm 2017, các đơn vị đã thoái được 3.072 tỷ đồng, thu về 14.236 tỷ đồng. Trong đó, đối với 5 lĩnh vực nhảy cảm (Chứng khoán, Bảo hiểm, Ngân hàng - Tài chính, Bất động sản, Quỹ đầu tư), các Tập đoàn, Tổng công ty đã thoái vốn được 35,8 tỷ đồng, thu về 36,3 tỷ đồng.

Ngoài việc thoái vốn tại 5 lĩnh vực nêu trên, các Tập đoàn, Tổng công ty đã thoái vốn được 1.703 tỷ đồng, thu về 2.061 tỷ đồng; SCIC đã bán vốn tại 15 doanh nghiệp với giá trị là 1.333 tỷ đồng, thu về 12.139 tỷ đồng (bao gồm số thoái vốn của SCIC tại Vinamilk với giá trị 783,7 tỷ đồng, thu về 11.286,4 tỷ đồng).

Công Danh

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Quảng cáo