Tin tức - Sự kiện

[INFOGRAPHIC] Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Nghị quyết 01/NQ-CP nêu rõ 11 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Báo chí góp phần quan trọng cho sự phát triển của Vĩnh Long / 88% công ty tại Việt Nam cho biết sẵn sàng tăng lương cho nhân viên

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

Nghị quyết nêu rõ 11 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

[INFOGRAPHIC] Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 - Ảnh 1.
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm