Tin tức - Sự kiện

Đà Nẵng rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp kéo dài

DNVN - Mới đây, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện triển khai thực hiện Kế hoạch số 1910/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ về rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài tại các cơ quan Trung ương.

Đà Nẵng: Tổng kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch / Lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Việt Nam – Hàn Quốc tại Đà Nẵng

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Thanh tra TP giúp UBND TP liên hệ, phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các bộ, ban, ngành liên quan để rà soát các vụ việc; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND TP chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu theo đề cương hướng dẫn và phân công lãnh đạo, cán bộ có trách nhiệm làm việc theo yêu cầu của Kế hoạch 1910/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài tại các cơ quan Trung ương

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài tại các cơ quan Trung ương.

Yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc UBND TP, UBND các quận, huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Thanh tra TP tham mưu UBND TP chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liên liên quan đến các vụ việc thuộc diện rà soát theo Kế hoạch 1910/KH-TTCP; kịp thời phân công lãnh đạo, cán bộ chuyên môn thuộc quyền tham gia phục vụ rà soát các vụ việc liên quan khi Thanh tra Chính phủ, UBND TP yêu cầu.

Đồng thời thường xuyên rà soát đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài (ngoài các vụ việc thuộc diện rà soát theo Kế hoạch 1910/KH-TTCP); báo cáo kết quả rà soát trong Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng định kỳ gửi Thanh tra TP để tổng hợp, tham mưu UBND TP xem xét, chỉ đạo và phục vụ công tác báo cáo theo yêu cầu của cơ quan cấp trên.

Theo Kế hoạch 1910/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, các địa phương tích cực, chủ động phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành liên quan rà soát các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài gây mất an ninh, trật tự tại trụ sở các cơ quan Trung ương và nhà riêng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đối với các vụ việc sau rà soát khẳng định địa phương đã giải quyết hết nội dung, đúng quy định, thấu tình, đạt lý và Thanh tra Chính phủ có ý kiến đồng ý với nội dung giải quyết của địa phương nhưng công dân vẫn cố tình đi khiếu kiện đông người thì Chủ tịch UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương phối hợp với Trụ sở Tiếp công dân Trung ương đối thoại với công dân, đồng thời chỉ đạo sở, ngành và địa phương tăng cường giải thích, vận động, thuyết phục người dân đồng tình, nghiêm túc chấp hành quyết định giải quyết của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với các vụ việc còn nội dung hoặc phát sinh nội dung mới chưa được giải quyết thì chỉ đạo giải quyết dứt điểm, yêu cầu thực hiện đối thoại với công dân trước khi ra Quyết định giải quyết. Trường hợp qua rà soát phát hiện có sai phạm thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phải giải quyết lại, bảo đảm quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ vi phạm.


Hải Châu
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm