Tin tức - Sự kiện

Thống nhất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7

Bộ Nội vụ đã thống nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) thời điểm tăng lương tối thiểu năm 2024 vào ngày 1/7.

Năm 2024: Nam Bộ nắng nóng nhiều và gay gắt hơn, mùa mưa đến muộn / Nhà báo Nguyễn Linh Anh làm Tổng Biên tập Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Mới đây, Bộ Nội vụ đã thống nhất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) thời điểm tăng lương tối thiểu năm 2024 vào ngày 1/7. Đồng thời, Bộ Nội vụ cũng đề nghị Bộ LĐTBXH rà soát việc điều chỉnh lương tối thiểu phải bảo đảm theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 91 Bộ luật Lao động năm 2019.

Cụ thể, mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Trước đó, cuối tháng 3/2024, Bộ LĐTBXH đã xây dựng dự thảo Nghị định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Bộ LĐTBXH đề xuất mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ đối với người lao động làm việc cho người sử dụng lao động theo vùng.

Theo đó, Bộ LĐTBXH đề xuất Chính phủ điều chỉnh các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng:

 

Vùng I: 4.960.000 đồng/tháng;

Vùng II: 4.410.000 đồng/tháng;

Vùng III: 3.860.000 đồng/tháng;

Vùng IV: 3.450.000 đồng/tháng.

Mức lương tối thiểu vùng nêu trên tăng từ 200.000-280.000 đồng (tương ứng tỷ lệ bình quân 6%) so với mức lương tối thiểu hiện hành. Mức điều chỉnh lương tối thiểu này cao hơn khoảng 2% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2024 để cải thiện cho người lao động; dự kiến cơ bản bảo đảm mức sống tối thiểu năm 2025.

 

Mức điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng từ 1-7-2024 có sự chia sẻ, hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, vừa chú ý cải thiện đời sống cho người lao động, vừa chú ý đến việc bảo đảm duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Bộ LĐTBXH cũng đề xuất mức lương tối thiểu theo giờ được điều chỉnh tăng theo 4 vùng là:

Vùng I: 23.800 đồng/giờ;

Vùng II: 21.200 đồng/giờ;

Vùng III: 18.600 đồng/giờ;

 

Vùng IV: 16.600 đồng/giờ.

100% thành viên Hội đồng tiền lương quốc gia thống nhất và khuyến nghị Chính phủ điều chỉnh tăng lương tối thiểu tháng và lương tối thiểu giờ như trên.

"Việc điều chỉnh tăng lương tối thiểu tháng và bổ sung mức lương tối thiểu giờ sẽ góp phần hoàn thiện chính sách tiền lương tối thiểu của Việt Nam, tăng tính tương thích với các điều ước quốc tế và Việt Nam đang đề xuất gia nhập" - Bộ LĐTBXH cho hay.

Theo Bộ LĐTBXH, đối với người lao động hiện nay đang hưởng mức lương thấp hơn mức lương tối thiểu thì được điều chỉnh lại để bảo đảm không thấp hơn mức lương tối thiểu mới. Đối với người lao động đã được trả lương bằng hoặc cao hơn đối với mức lương tối thiểu mới thì việc điều chỉnh thực hiện theo các cam kết, thỏa thuận của các bên ghi trong thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động, quy chế của doanh nghiệp.

 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm