Doanh nghiệp

Vietjet muốn nới room ngoại

Ngày 20/4 tới, Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (VJC) sẽ tiến hành ĐHĐCĐ thường niên 2017 trong đó có nội dung chủ trương tăng giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên dự kiến diễn ra vào ngày 20/4 của Vietjet, hãng bay này sẽ xin ý kiến cổ đông về việc tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài từ 30% lên tối đa 49%.

Vietjet muốn nới room ngoại.

Được biết, mục đích nới room nhằm tăng tính thanh khoản giao dịch, tạo điều kiện thu hút đầu tư và tăng khả năng huy động vốn cho công ty. Hiện tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Vietjet xấp xỉ 26%, trong đó có các cổ đông tổ chức như GIC, Dragon Capital, VinaCapital...

Ngoài ra, Vietjet cũng sẽ trình cổ đông báo cáo của ban điều hành, HĐQT và Ban kiểm soát về hoạt động năm 2016 và kế hoạch 2017, trình cổ đông tổng quỹ hoạt động dự kiến HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Tại thời điểm cuối năm 2016, thặng dư vốn cổ phần của VJC ở mức 1.524 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1.703 tỷ đồng, vốn cổ phần bình quân năm qua là 2.603 tỷ đồng.

Công Danh

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Quảng cáo