Xã hội

Quảng Bình: Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do COVID-19

DNVN - 25 hướng dẫn viên du lịch được hỗ trợ với mức 3.710.000 đồng/người theo hình thức chi trả một lần. Tổng kinh phí 92.750.000 đồng.

Các tỉnh miền Tây tăng mức độ áp dụng Chỉ thị 16 để kiên quyết dập dịch COVID-19 / Đà Nẵng: Đề xuất cho phép mở lại một số chợ, cửa hàng tạp hóa

Không có việc làm, nhiều hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do COVID-19.

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có Quyết định số 2705/QĐ-UBND phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động là hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đợt 2 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, trong đợt chi này có 25 hướng dẫn viên du lịch được hỗ trợ với mức hỗ trợ là 3.710.000 đồng/người theo hình thức chi trả một lần. Tổng kinh phí hỗ trợ 92.750.000 đồng.

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Sở Tài chính trên cơ sở danh sách đã được phê duyệt kịp thời phân bổ kinh phí cho Sở Du lịch để chi trả cho người lao động theo cơ chế hỗ trợ kinh phí quy định. Tỉnh cũng đã yêu cầu Sở Du lịch tập trung chi trả hỗ trợ cho hướng dẫn viên theo danh sách đã được UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng; quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định hiện hành.

Thanh Loan
 

End of content

Không có tin nào tiếp theo

Cột tin quảng cáo

Có thể bạn quan tâm